Thực hiện Kế hoạch số 172-KH/QU ngày 18/12/2018 về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019); Kế hoạch số 189-KH/QU ngày 13 tháng 5 năm 2019 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 3; Ban Tuyên giáo phối hợp Ban Dân vận Quận ủy tổ chức hội thi Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc và 70 năm bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội thi diễn ra từ ngày 26 tháng 06 năm 2019 đến ngày 26 tháng 07 năm 2019.

Các bạn có thể truy cập vào vào các website sau để thi:

Hãy thường xuyên truy cập website để cập nhật thông tin nhé!