Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc (1969 – 2019) và 70 năm bài báo Dân vận của chủ tịch Hồ Chí Minh (15/10/1949 - 15/10/2019); 89 năm ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019)
HỘI THI TRỰC TUYẾN

Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc
và 70 năm bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ đề “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn”

THỐNG KÊ KẾT QUẢ

3921 kết quả.
STT Họ tên Đơn vị Chức vụ Điểm TRẮC NGHIỆM Điểm TỰ LUẬN Thời gian bắt đầu thi Thời gian làm bài
1. Trần Mạnh Chung Đảng bộ cơ quan Đảng Quận
(Chi bộ Ban Dân vận Quận ủy)
Đảng viên, Chuyên viên 58 0 11:01:31 - 25/07/2019 32 phút 26 giây
2. Nguyễn Ngọc Thảo Đảng bộ phường 6
(Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo)
Hiệu trưởng 34 0 07:43:32 - 08/07/2019 42 phút 39 giây
3. Nguyễn Thị Hồng Đức Đảng bộ phường 12
(ubnd p12)
hội viên phụ nữ 60 16:36:00 - 03/07/2019 1 phút 30 giây
4. Trương Bích Trâm Đảng bộ phường 12
(ubnd p12)
hội viên phụ nữ 60 17:11:44 - 09/07/2019 1 phút 37 giây
5. Trần Ngọc Hạnh Đảng bộ phường 12
(ubnd p12)
hội viên 60 17:04:38 - 28/06/2019 1 phút 39 giây
6. Nguyễn Thị Thuận Đảng bộ phường 12
(ubnd p12)
hội viên 60 16:39:54 - 28/06/2019 2 phút 2 giây
7. Nguyễn Thị Ngọc Nhung Đảng bộ phường 12
(ubnd p12)
hội viên 60 16:51:22 - 28/06/2019 2 phút 8 giây
8. Nguyễn Thị Thái Đảng bộ phường 12
(ubnd p12)
hội viên 60 16:36:20 - 28/06/2019 2 phút 28 giây
9. Phạm Thanh Mai Đảng bộ phường 12
(ubnd p12)
hội viên phụ nữ 60 16:24:06 - 03/07/2019 2 phút 53 giây
10. Vũ Tuệ Quỳnh Đảng bộ phường 12
(ubnd p12)
hội viên 60 16:48:40 - 28/06/2019 3 phút 3 giây
© 2019 - Quận 3