Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc (1969 – 2019) và 70 năm bài báo Dân vận của chủ tịch Hồ Chí Minh (15/10/1949 - 15/10/2019); 89 năm ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019)
HỘI THI TRỰC TUYẾN

Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc
và 70 năm bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ đề “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn”

THỐNG KÊ KẾT QUẢ

3921 kết quả.
STT Họ tên Đơn vị Chức vụ Điểm TRẮC NGHIỆM Điểm TỰ LUẬN Thời gian bắt đầu thi Thời gian làm bài
61. Lê Thị Ngọc Điệp Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 3
(hội liên hiệp phụ nữ phường 10)
hội viên 56 22:39:01 - 18/07/2019 2 phút 36 giây
62. Nguyễn Kế Nghiệp Đảng bộ cơ quan Chính quyền Quận
(Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3)
Chuyên viên 56 07:01:30 - 24/07/2019 2 phút 38 giây
63. Lê Thị Ngọc Chi Đảng bộ cơ quan Chính quyền Quận
(Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3)
Chuyên viên 56 07:27:52 - 24/07/2019 2 phút 54 giây
64. Bùi Thị Ngọc Bích Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 3
(Hội Lien hiệp Phụ nữ Phường 12)
Hội viên phụ nữ 56 09:42:57 - 11/07/2019 2 phút 55 giây
65. Trương Minh Lộc Đảng bộ phường 13
(Dân quân)
Dân quân 56 13:23:45 - 07/07/2019 3 phút 1 giây
66. Lâm Thị Thanh Vân Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 3
(hội liên hiệp phụ nữ phường 10)
hội viên 56 21:01:33 - 18/07/2019 3 phút 20 giây
67. Bùi Thị Lệ Diễm Đảng bộ phường 12
(ủy ban nhân dân phường 12)
hội viên phụ nữ 56 10:01:05 - 05/07/2019 3 phút 29 giây
68. Lê Huệ Chi Chi bộ Tòa án Nhân dân Quận
(Tòa án nhân dân quận 3)
Thẩm phán 56 17:47:54 - 15/07/2019 3 phút 36 giây
69. Trần Thị Thanh Thuý Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 3
(Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 12)
Hội viên phụ nữ 56 11:28:19 - 11/07/2019 3 phút 47 giây
70. Hoàng Quốc Huy Đảng bộ cơ quan Chính quyền Quận
(Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3)
Chuyên viên 56 06:37:38 - 24/07/2019 4 phút 5 giây
© 2019 - Quận 3